شهر مشاغل

شهر مشاغل

شهر مشاغل مدل کوچک از یک شهر واقعی هستند.شرکت عصر جدید با امکان طراحی و برنامه ریزی شهر های مشاغل آماده همکاری به سرمایه گذاران و کارفرمایان گرامی و علاقمند به راه اندازی شهر مشاغل و شهر علمی کودکان میباشد. 02177158747 شهر مشاغل شهر مشاغل یا شهربازی های اموزشی در سراسر دنیا رو به گسترش…